Çavuşoğlu Mahallesi, Neşeli Sk. No:7/11 Kartal/İSTANBUL
trende

MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

26.02.2019

PLASTİK MALZEMELERE GENEL BİR BAKIŞ
Plastik malzemenin ve üretilen ilgili ürünlerin, objelerin tarih boyunca izlediği gelişimi incelemek, sanayide ve sosyal alanda nasıl kavramların ortaya çıktığını anlamak açısından bu çalışmanın başlangıcını teşkil edecektir. Bununla birlikte, endüstriyel tasarımın gelişimi ve plastiğin bu bağlamda işlenişi; kullanıcıların yaşam tarzlarına nasıl yansıdığı da bu gelişimin önemli bir parçasıdır. Plastik malzeme denildiğinde birçok farklı kimyasal bileşim ismi ile çeşitli ticari marka isimleriyle karşılaşılmakta ve teknik olarak konunun içinde olmayan kullanıcılar için bunların farkını ve çeşitlerini anlamak genellikle mümkün olamamaktadır. Bu çeşitlerin çokluğu ve isimlerin karışıklığı; uygulandığı objelerde de ayırt edilememesi araştırma alanını bir hayli geniş ve detaylı hale getirmektedir. Plastiğin sosyal tarihçesi ile ilgili bazı yabancı kaynaklar ve 1986 yılında kurulmuş olan The Plastics Historical Society’nin web sitesinden edinilen bilgiler derlendiğinde dört temel süreç göze çarpmaktadır. Bunlar; doğal plastikler, yarı sentetik ve sentetik malzemelerin bulunuşu ve dünya savaşlarının olduğu dönem, dünya savaşları sonrası 1960’lara kadar geçen dönem, 1970’ler ve çevresel kaygılar, bilgi çağı ve günümüz şeklinde temel kısımlara ayrılabilir. Yerli kaynaklarda yapılan taramalar sonucu, plastik malzemenin Türkiye’deki sosyal tarihi hakkında kapsamlı bir kaynağa ulaşılamamıştır. Kullanılan plastik eşyalar Batı’daki ile benzer olup dönem olarak daha geriden takip edildiği görülmektedir.

Plastiğin Kelime Anlamı

Plastiğin kelime olarak sözlüklerde tek ve ortak bir anlamı yoktur. İlk zamanlarda birmalzeme olmaktan çok bir metod olarak anlaşılmış ve bu da farklı tanımlamalara yolaçmıştır. İlk dönemlerindeki kesin olan tek kanı, ısıtıldığında şekil alabiliyor olmasıve soğutulduğunda sertleşip şeklini koruyor olmasıydı. Meikle (1995) plastiğin çıktığı ilk dönemlerdeki yarattığı karmaşık kavramlardan bahsederek, 1945’te Webster’s New Collegiate Dictionary’nin getirdiği teknik tanıma yer vermiştir. Bu üç tanımda “plastik, organik kimyaya dayanan özel bir endüstriye ait ticari ürünleri kapsayan bir kelime” olarak ifade edilmiştir.

Plastik Çeşitleri ve Sınıflandırması

Swanson (1965), plastikleri sınıflandırmanın oldukça zor olduğunu ve aynı plastik tipinin birden çok formda görülebildiğini söylemektedir. Aynı zamanda bir tip plastik birçok farklı ticari isimle de bilinebilmektedir. Plastikler için tüm kaynaklarda yer alan en genel sınıflandırma Swanson’un (1965) da belirttiği, ısıya karşı davranışları göz önünde bulundurularak yapılan ayrımdır: termoplastikler, termosetler.

Çizelge 3.1: Termoplastik ve Termosetlere örnekler
Termoplastikler
Acrylonitrile-butadiene-styrene ABS
Polycarbonate PC
Polyethylene PE-(Polietilen,PE,PE300,PE500,PE1000)
Polyethylene terephthalate PET
Poly(vinyl chloride) PVC
Poly(methyl methacrylate) PMMA
Polypropylene PP
Polystyrene PS
Expanded Polystyrene EPS

Termosetler
Epoxide EP
Phenol-formaldehyde PF
Polyurethane PUR
Polytetrafluoroethylene PTFE
Unsaturated polyester resins UP

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: